Tworby vergoed vanuit de WMO (PGB)!

Hoe werkt de WMO?

Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken of ouderen.

De WMO onderscheid twee soorten ondersteuningen, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:

  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en klussenhulp.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een aangepaste fietsen en trapliften. Deze ondersteuning geldt ook (gedeeltelijk) voor een Tworby!

Hoe werkt het met maatwerkvoorzieningen?

Elke gemeente hanteert een andere regeling en bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door uw gemeente. Dat is meestal een gesprek om vast te stellen welke ondersteuning u nodig heeft. Een maatwerkvoorziening valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00 (2020).

Bij maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen tussen  'zorg in natura' en een 'persoonsgebonden budget (PGB)'. Bij 'zorg in natura' laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een 'PGB' ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt. Wilt u een Tworby kopen? Kies dan voor een PGB! Mogelijk krijgt u de aanschaf van een Tworby, of een gedeelte hiervan, vergoed. 

Er is een stappenplan om te zien welke stappen u moet doorlopen voordat u een Tworby vanuit uw PGB vergoed kunt krijgen. Heeft u vragen ten aanzien van uw PGB in combinatie met een Tworby, neem dan contact op!

Terug naar berichten
Tworby vergoed vanuit de WMO (PGB)!