BLOG 9: ‘Al een half jaar genieten van de Tworby!’ 

Zoals u eerder al voorbij heeft zien komen, vinden we het binnen Tworby belangrijk om de persoonlijke ervaringen van Tworby-gebruikers te horen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk in beweging te houden met hun eigen fiets. Verschillende Tworby-gebruikers delen hun eigen belevingen, kennis en andere inzichten met betrekking tot hun Tworby. Voor al deze gebruikers is het nu minimaal een half jaar geleden dat zij hun tweewieler lieten ombouwen tot driewieler. De levertijd van 2-5 dagen zorgde er voor dat zij binnen korte tijd weer verder konden fietsen. Aan de hand van onder andere de instructievideo (https://www.youtube.com/watch?v=pHEM20eLfyc) en onder begeleiding van Tworby-experts en ergotherapeuten werden de eerste meters gefietst. Ondertussen worden er weer veel kilometers gemaakt. In dit blog laten we zien wat de algemene impact is na een half jaar fietsen op de Tworby! 

Algemeen 

Hoe meer iemand oefent op de Tworby, hoe makkelijker het fietsen wordt. Een paar maanden geleden gaven meerdere gebruikers nog aan dat zij het moeilijk vonden om 5 tot 15 kilometer te fietsen. Na een half jaar is dit helemaal niet meer het geval en wordt er zelfs richting de 25 kilometer en meer gefietst! Ook geven zij aan dat een grote afstand geen reden meer is om de fiets te laten staan in de garage of schuur. Voor sommige Tworby-gebruikers is het extra spannend om weer op de fiets te stappen, doordat zij eerder bijvoorbeeld gevallen zijn met een tweewieler. Het is mooi om te zien dat de stabiliteit van de Tworby ervoor zorgt dat ook deze gebruikers nu weer ter ontspanning of plezier fietsen. Waar men eerst dacht aan ongemak, drukte en onveiligheid wanneer ze gingen fietsen, denkt na een half jaar niemand hier meer over na. 

Binnen Tworby kijken we naar zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en veiligheid. Op deze manier willen we u een mooi overzicht van de toegevoegde waarde van de Tworby geven.

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid bestaat uit het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. De verschillende Tworby-gebruikers geven aan dat zij een toename zien in dagbesteding, waar zij ook vaak hun Tworby bij gebruiken. Het percentage dat het eens is met de stelling ‘Ik bezoek mijn familie en vrienden bij voorkeur met de fiets’ is afgelopen half jaar meer dan verdubbeld van 33% naar bijna 70%. Over het algemeen wordt de Tworby steeds meer gebruikt als vervoermiddel voor activiteiten buitenshuis. 

Vrijheid

Binnen Tworby zien wij vrijheid als de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. Hierbij gaat het om zelfstandig keuzes maken, gaan en staan wanneer en waar je wil en om niet beperkt te worden in doen en laten. Bij de Tworby-gebruikers is er een grote toename in de ruimte om zelfstandig dagelijkse keuzes te maken. Het gaat hier om een stijging van 18,2% naar 50%. Door de Tworby worden steeds minder mensen gehinderd in hun vrijheid. Ook geeft nog maar 16,7% aan zich wel eens opgesloten te voelen, in tegenstelling tot 36,4% een half jaar geleden.  Men ervaart in steeds grotere mate het gevoel van bewegingsvrijheid en het overbruggen van korte afstanden gaat nog steeds even makkelijk als in de eerste maand. Meer dan ⅔ van de deelnemers geeft aan zich nu zonder enkele moeite met de fiets te kunnen verplaatsen naar de dichtstbijzijnde plekken, zoals de supermarkt of huisarts. Ondanks dat lange afstanden overbruggen in sommige gevallen nog lastig blijft, kan iedereen zich zonder enkele moeite verplaatsen naar plekken een paar kilometer verderop. Alle deelnemers geven aan dat fietsen het gevoel van vrijheid verhoogt! 

Vitaliteit

Vitaliteit draait om ergens zin in hebben met voldoende energie, gezond zijn, in beweging blijven, lichamelijk fit blijven en veerkracht hebben. Ook het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag is belangrijk. Doordat Tworby-gebruikers veel buiten in beweging zijn is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag zelfs verdubbeld afgelopen half jaar. Een half jaar geleden gaf men nog aan dat fietsen iets is wat zij niet graag doen, op dit moment is dit helemaal afgenomen en is fietsen iets wat iedereen graag doet! Iedereen is het dan ook helemaal eens met de stelling ‘Mijn fiets is voldoende aangenaam om mijn lichamelijke gesteldheid op peil te houden’. Fietsen verhoogt het energielevel en alle deelnemers voelen zich opgewekt wanneer zij hebben gefietst. De resultaten laten zien dat de mate van vitaliteit die men ervaart steeds blijft toenemen. 

Veiligheid

Dit laatste onderwerp draait om de mate van veiligheid in het verkeer. Hierbij gaat het om je veilig door het verkeer te kunnen begeven voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Stabiliteit, overzicht en rustige verkeerssituaties kunnen hierbij helpen. Waar men het eerst nog spannend vond om de weg op te gaan met zijn of haar fiets, durft iedereen nu goed deel te nemen aan het verkeer met hun Tworby. Ook voelt men zich veiliger en minder kwetsbaar in een drukke verkeersomgeving. De Tworby zorgt ervoor dat een gezondheidsbeperking een minder grote drempel is om met de fiets op pad te gaan. De helft van de deelnemers geeft aan dat zij liever met de fiets ergens naartoe gaan dan met een ander vervoermiddel! Na een maand gaf 36,4% aan nog niet zelfverzekerd genoeg te zijn om elk moment van de dag/week op de fiets te stappen, op dit moment is voelt iedereen zich zeker genoeg. De Tworby biedt genoeg stabiliteit en geeft volgens de deelnemers een gevoel van veiligheid. 

Dit alles bij elkaar levert een mooi resultaat van het eerste half jaar fietsen op een Tworby. Het laat zien dat de meeste Tworby-gebruikers moeten wennen met fietsen, maar al snel veel positieve resultaten zien. Korte afstanden overbruggen gaat gemakkelijk en ook de lange afstanden nemen toe. De zelfredzaamheid en vrijheid neemt toe doordat men zelf kan bepalen wanneer en waar ze willen gaan. Fietsen verhoogt het energielevel en houdt iedereen gezond waardoor de vitaliteit blijft toenemen. Ook het vertrouwen in het verkeer neemt toe, waarmee ook de veiligheid. Op deze manier hopen wij iedereen langer mobiel te houden met hun eigen fiets! 

Bent u na het lezen van dit blog ook geïnteresseerd geworden in de voordelen van onze ombouwmodule? Kijk voor alle mogelijkheden van Tworby verder op onze website of neem contact op via info@tworby.nl of 085-0642009. Wij helpen u graag!

Terug naar berichten