BLOG 10: ‘Persoonlijke ervaringen na een half jaar fietsen met Tworby!’

In blog 9 heeft u kunnen lezen over de algemene ervaringen van Tworby-gebruikers die al minstens een half jaar hun driewieler hebben. Het laat een mooi overzicht zien van de voordelen van het fietsen op een Tworby. In dit blog willen we deze algemene ervaringen aanvullen met uitgebreide persoonlijke belevingen van de verschillende gebruikers. Deze verschillende perspectieven laten zien dat fietsen op een Tworby voor iedereen anders kan zijn. Maar bent u jong of oud, vol vertrouwen of wat onzeker? De stabiliteit van onze ombouwmodule zorgt ervoor dat iedereen weer vol vertrouwen aan het verkeer kan deelnemen! 

Meneer te Walvaart
Doordat meneer Te Walvaart ooit is gevallen van een tweewieler, wilde hij graag de stabiliteit van een driewieler. Waar hij eerst nog wat meer moeite had met meer dan 5 kilometer fietsen, gaat dat na een half jaar probleemloos. Ook meer dan 15 kilometer gaat tegenwoordig redelijk makkelijk. Meneer te Walvaart voelt zich helemaal thuis op zijn Tworby! Door de driewieler kan meneer te Walvaart zich goed redden, hij is een stuk zelfstandiger en kan nu veel meer zelf bepalen. Hierdoor kan hij ook alle activiteiten die hij leuk of belangrijk vindt ondernemen, de Tworby wordt dan ook vaak gebruikt voor het bezoeken van vrienden en familie of andere activiteiten buitenshuis. Bovendien heeft fietsen een positieve invloed op zijn humeur. Meneer te Walvaart gaf een paar maanden geleden aan dat hij een beperkte mate van bewegingsvrijheid ondervond, tegenwoordig is zijn bewegingsvrijheid helemaal toegenomen. Ook geeft hij aan makkelijker lange afstanden te kunnen overbruggen. Net zoals bij de vorige meting is fietsen nog steeds iets wat meneer te Walvaart graag doet, ook zorgt het ervoor dat hij zich energiek voelt en een hoger energielevel heeft. Zijn gezondheidsbeperkingen zijn door de Tworby een minder hoge drempel om op pad te gaan. Daarbij voelt hij zich over het algemeen niet meer kwetsbaar in het verkeer. Door de slechte weersomstandigheden in de winter had hij meer bedenkingen op op pad te gaan met de fiets. De meeste keren dat hij op pad gaat, pakt hij wel nog steeds de fiets.

Bas in de Braek
Bas is al meer dan een half jaar geleden begonnen met fietsen op een Tworby om zich desondanks zijn fysieke beperking op de fiets te kunnen verplaatsen. Door de Tworby kan hij weer samen met zijn ouders met de fiets op pad! Waar op de fiets naar school eerst niet van toepassing was, fietst hij hier tegenwoordig wekelijks heen! De korte afstanden fietst hij probleemloos, maar voor boven de 5 km blijft hij nog even oefenen. Waar fietsen eerst alleen was vanwege de gezondheidsvoordelen, fietst Bas nu ook ter ontspanning of plezier. Hij is het eens met dat fietsen een positieve invloed heeft op zijn humeur. In tegenstelling tot een paar maanden geleden gebruikt Bas tegenwoordig vaak zijn voor zijn dagbesteding. Door dit alles is de mate waarin Bas vrijheid ervaart in de afgelopen maanden toegenomen: hij voelt zich daardoor ook minder beperkt in zijn doen en laten. Hij geeft aan dat zijn vitaliteit is toegenomen en de mensen in zijn omgeving helpen hem goed en stimuleren zijn (geestelijke) gezondheid. Waar Bas eerst nog neutraal was over fietsen geeft hij nu aan opgewekt te zijn na het fietsen, daardoor gaat hij graag met zijn Tworby op pad. Bas is zelfzekerder op de Tworby en durft op dit moment goed de weg op te gaan met zijn fiets, dit is toegenomen in de afgelopen maanden. Fietsen in een drukke omgeving kan spannend zijn, maar door de stabiliteit van de Tworby is de zelfverzekerdheid van Bas enorm toegenomen. Hierdoor voelt hij zich goed genoeg om op elk moment van de dag/week op de fiets te stappen!

Meneer Koemeester 
Meneer Koemeester heeft zijn tweewieler laten ombouwen tot driewieler omdat de linkerkant van zijn lichaam verlamd is geraakt door een herseninfarct. De Tworby stimuleert zijn zelfredzaamheid én zijn revalidatieproces. Hij fietst een paar keer per week voor werk, beweging of sport en voor zijn sociale contacten. Tot 15 kilometer gaat het fietsen hem probleemloos af, pas daarna wordt het moeizamer. Waar hij eerder ongemak, drukte en onveiligheid associeerde met fietsen, is dat na een half jaar niet meer het geval. Fietsen heeft nog steeds een positieve invloed op zijn humeur. Meneer Koemeester bezoekt zijn familie en vrienden bij voorkeur met de fiets. De afgelopen maanden was zijn Tworby niet meer het voornaamste vervoermiddel, maar hij geeft zelf aan dat hij zijn driewieler minder gebruikt in de winter door kou en regen. Meneer Koemeester voelt zich energiek door te fietsen en de Tworby is hierbij voldoende aangenaam om zijn lichamelijke gesteldheid op peil te houden. Dit samen verhoogt dan ook zijn energielevel. Hij durft nog steeds goed op weg te gaan met zijn fiets.

Mevrouw Perree
Mevrouw Perree wilde graag een Tworby voor meer stabiliteit en om daarmee haar zelfstandigheid te bewaren. Ze fietst gemakkelijk de verschillende afstanden die ze dagelijks wil overbruggen. Ze kan zich dus zonder enkele moeite met de fiets verplaatsen naar de dichtstbijzijnde plekken zoals de supermarkt. Omdat het door onze ombouwmodule mogelijk was om haar eigen fiets te behouden, voelt mevrouw Perree zich extra vertrouwd met haar Tworby. Mevrouw Perree fietst voornamelijk voor haar gezondheid, lichaamsbeweging en ter ontspanning of plezier. Fietsen heeft hierbij ook een positieve invloed op haar humeur. Er is een toename te zien in de mate waarin mevrouw Perree volledig in staat is om op alle gebieden van dagelijkse levensverrichtingen te functioneren. Dit laat zien dat fietsen haar zelfredzaamheid verhoogt. Na dit eerste half jaar voelt ze zich minder opgesloten en is zij minder beperkt in haar doen en laten. Door het fietsen op de Tworby is de vitaliteit die mevrouw Perree ervaart toegenomen. Fietsen is ook nog steeds iets wat zij graag doet, ze voelt zich er energiek door en het zorgt voor een opgewekt gevoel na het fietsen. Verder voelt zij zich veilig in een rustige omgeving en daarbij ook steeds zelfzekerder in een drukke verkeersomgeving. Wat zij ons verder nog mee wilde geven is dat zij zeer tevreden is over haar Tworby! 

Mevrouw Deighton ev. Verdooren
Mevrouw Verdooren fiets tegenwoordig kilometer na kilometer samen met haar man. Hij heeft ook een Tworby aangeschaft nadat hij zag hoeveel toegevoegde waarde deze in korte tijd al had voor zijn vrouw. Mevrouw Verdooren was eerst heel bang om te fietsen en een tweewieler voelde niet meer veilig. Een paar maanden geleden fietste zij al redelijk gemakkelijk 5 tot 15 kilometer op haar Tworby, en tegenwoordig gaat dit zelfs al probleemloos. Ook de langere afstanden van 15 tot 25 kilometer verlopen probleemloos. Bij lichte regen pakt ze nog wel de fiets, maar bij zwaarder weer liever niet meer. Ze onderhoudt haar conditie graag door te fietsen, waar ze ook energie uit haalt. Daarbij heeft het ook een positieve invloed op haar humeur. De Tworby wordt vaak gebruikt voor dagbesteding en als vervoersmiddel voor activiteiten buitenshuis. Een paar maanden geleden was haar vitaliteit al sterk toegenomen door het fietsen op een Tworby, dat is na een half jaar nog meer vergroot. Mevrouw Verdooren voelt zich over het algemeen veilig in een zowel rustige als drukke omgeving, waarbij zij zich niet meer zorgen maakt in/om het verkeer als ze ergens naar onderweg is. Voelt zich nu uitgesproken minder kwetsbaar in het verkeer en gaat dan ook liever met de fiets ergens naartoe dan met een ander vervoermiddel. Zoals u wellicht al eerder op onze website of sociale media heeft gezien was mevrouw Verdooren al heel enthousiast over haar Tworby, hierin is niets veranderd: wij ontvangen vaak ontzettend mooie foto’s van haar en haar man op hun Tworby’s. Een opmerking die zij voor ons achterliet was dan ook ‘Dankbaarheid!’. 

Yolanda Verberk
Een van de redenen dat mevrouw Verberk haar fiets heeft laten ombouwen tot een driewieler is om ondanks haar gezondheidsbeperking toch mobiel te blijven. Een paar maanden geleden fietste zij gemiddeld een paar keer per maand, tegenwoordig is dit toegenomen tot wekelijks fietsen op haar Tworby. Waar tot 2 kilometer fietsen in het begin nog erg lastig was gaat dat nu probleemloos. Tot 5 kilometer gaat redelijk gemakkelijk en ook de langere afstanden tot 15 kilometer gaan haar na een half jaar beter af. Mevrouw Verberk fietste eerst alleen omdat het goed is voor haar gezondheid, maar ze geeft aan dat ze nu ook fiets ter ontspanning en plezier. Fietsen werd dan eerst ook alleen geassocieerd met ongemak, maar na dit eerste half jaar draait het vooral om blijdschap en geluk. In verband met haar verlamming ervaart mevrouw Verberk een mindere mate van validiteit, maar de Tworby is voor haar de ideale uitkomst om haar conditie te onderhouden. Het zorgt er ook voor dat ze zelfstandig weer meer activiteiten kan ondernemen die zij leuk en belangrijk vindt. Dit samen zorgt er voor dat haar zelfredzaamheid is blijven toenemen de afgelopen maanden. Dit is ook te zien wanneer we kijken naar de mate waarin mevrouw Verberk werd gehinderd in haar vrijheid, dit is na een half jaar bijna volledig afgenomen. Door de Tworby voelt zij zich minder opgesloten, energieker en minder beperkt in haar doen en laten. Over het algemeen geeft ze aan dat fietsen haar gevoel van vrijheid vergroot. Mevrouw Verberk verkiest een ander vervoermiddel nog boven de fiets, maar dit is wel afgenomen afgelopen half jaar door de stabiliteit van de ombouwmodule. Vergeleken met een aantal maanden geleden durft mevrouw Verberk beter de weg op te gaan met haar fiets, ook in een drukke verkeersomgeving. Hierbij maakt zij zich minder zorgen in en om het verkeer. De Tworby zorgt ervoor dat haar gezondheidsbeperking een minder grote drempel is om te gaan fietsen. 

Wat over het algemeen opvalt is dat iedereen in de wintermaanden minder heeft gefietst. De voornaamste redenen waren de kou en andere slechte weersomstandigheden. Verder is het mooi om te zien dat iedereen al snel positieve ervaringen had met de Tworby wanneer zij bleven oefenen met fietsen. Bij iedereen gaat het overbruggen van korte afstanden gemakkelijk en ook het fietsen van lange afstanden blijft toenemen. Waar fietsen eerst werd gezien als een middel tot, ervaart iedereen nu ook ontspanning en/of energie wanneer zij met hun Tworby op pad zijn geweest. Zo dragen we bij aan de vrijheid, vitaliteit en mobiliteit van Tworby-gebruikers! 

Bent u na het lezen van dit blog ook geïnteresseerd geworden in de voordelen van onze ombouwmodule? En benieuwd naar wat de Tworby voor u kan betekenen? Kijk voor alle mogelijkheden van Tworby verder op onze website of neem contact op via info@tworby.nl of 085-0642009. Wij helpen u graag!

Terug naar berichten