BLOG 2: PROJECT BLIJF FIETSEN!

Welkom bij de tweede blog van Tworby! Misschien heeft u als lezer al iets voorbij zien komen op de Instagram, LinkedIn- en Facebookpagina. De Tworby is een gepatenteerde fietsmodule, welke zorgt dat iedere tweewieler omgebouwd kan worden in een gestabiliseerde driewieler. Momenteel is Tworby bezig met het project ‘Blijf Fietsen'. Hier zal in deze tweede blog aandacht aan worden besteed.   

Doel Blijf Fietsen

Het doel van het project ‘Blijf Fietsen’ is om zoveel mogelijk mensen te helpen ten aanzien van fietsmobiliteit en mensen zo lang mogelijk in beweging te houden. Dit doet Tworby niet alleen. Er is sprake van samenwerkingen met de organisatie Hastig, de New Mobility Foundation, aangesloten partners en dealers die zorg zullen dragen voor het ombouwen van fietsen naar driewielers.

Hastig en de New Mobility Foundation financieren gezamenlijk in totaal 20 Tworby’s voor 20 eindgebruikers uit diverse doelgroepen. De eindgebruikers krijgen een Tworby in ruil voor het uitwisselen van de beleving, kennis en andere inzichten. De informatie die hieruit voortkomt zal gebruikt worden om verder onderzoek te doen naar hoe mensen (nog) langer zelfredzaam en vitaal kunnen blijven om in de toekomst de mobiliteitsarmoede tegen te gaan. De eindgebruikers zullen worden verenigd in een panel. Het panel zal ingezet worden om ervaringen te delen, impact te meten, inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de Tworby, vragen te beantwoorden en om meer mensen in de toekomst te kunnen ondersteunen en helpen.

De twintig participanten van het project ‘Blijf Fietsen’ worden uitgekozen in samenwerking met aangesloten partners. Dit zijn onder andere de Hersenstichting, de Edwin van de Sar Foundation, de Seniorenorganisatie KBO-PCOB en enkele gemeenten (o.a. Arnhem en Venray). Gedurende dit project zullen de nieuwe ambassadeurs het gezicht van Tworby worden. Daardoor kunnen hopelijk meer mensen zich identificeren met de eindgebruikers. Aangepast fietsen zal ten goede komen aan de zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en veiligheid van de eindgebruiker.

In de loop van de tijd zijn er al enkele participanten geselecteerd en dealers bezocht die de fietsen van de eindgebruikers zullen ombouwen tot driewieler. Dit wordt gedaan op basis van de woonplaats van de participant in kwestie om zo het ombouwproces, eventuele onderhoud en service zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Het doel is dus om meer mensen te overtuigen om over te stappen op een Tworby en meer inzicht te krijgen in aangepast fietsen binnen verschillende doelgroepen. De impact gaat Tworby periodiek meten aan de hand van een vragenlijst die gebaseerd is op de thema’s zelfredzaamheid, mobiliteitsvrijheid, vitaliteit en (verkeers)veiligheid.

Introductie Hastig & New Mobility Foundation

De twintig Tworby’s die voor dit project worden ingezet worden gefinancierd door twee partijen, de organisatie Hastig en de New Mobility Foundation:

Hastig is een bedrijf dat onderzoek doet naar verkeer en verkeersongelukken. Wanneer de risico’s bekend zijn kunnen deze, waar mogelijk, verminderd worden zodat ongelukken voorkomen kunnen worden. Hastig gebruikt diverse data en analyses voor het opstellen van strategische plannen aangaande verkeersveiligheid. De vragenlijst die de participanten van ‘Blijf Fietsen’ voor Tworby in dienen te vullen zal hier input voor opleveren. 

De New Mobility Foundation is een nieuw fonds dat zich richt op projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met lagere inkomens helpt te verbeteren. Door het bestrijden van de zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’ wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot. Hetgeen wat tijdens dit project centraal staat. 

Tot slot

Op het moment is Tworby nog druk bezig met het verzamelen van participanten. Het ombouwen van de eerste Tworby voor het project ‘Blijf Fietsen’ is een feit. Hier zal binnenkort al iets over online komen. Houd hiervoor onze Social Media in de gaten! Wij hopen in ieder geval u nu als lezer voldoende geïnformeerd te hebben over Blijf Fietsen. Indien u toch nog vragen heeft over het project, hoort Tworby dat graag. 

17-05-2021

 

 

 

 

 

Terug naar berichten
BLOG 2: PROJECT BLIJF FIETSEN!