BLOG 1: MAAK KENNIS MET TWORBY!

Na ongeveer tweeënhalf jaar is het zover! De eerste blog van Tworby. In deze eerste blog wordt er ingaan op onder andere het ontstaan, de missie en de ambitie van Tworby.  

De Tworby

Eind 2018 is het idee van de Tworby ontstaan bij De Voorwerkers. De Voorwerkers is een Social Firm waar de Tworby’s worden geassembleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In januari 2019 is Tworby officieel opgericht. Het doel van de Tworby is om mensen zo lang mogelijk in beweging te houden. De Tworby is een gepatenteerde fietsmodule, welke zorgt dat iedere tweewieler omgebouwd kan worden in een gestabiliseerde driewieler. Op deze manier kan de zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en (verkeers)veiligheid van ouderen, mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking langer behouden worden. Door een eigen fiets om te bouwen naar een driewieler wordt de levenscyclus van de fiets verlengd. Een ander maatschappelijk doel waar Tworby aan bijdraagt is arbeidsparticipatie. De Tworby wordt geassembleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt dus bij De Voorwerkers in Arnhem. Lees hier meer over op de pagina Ons Verhaal

Het idee van de Tworby

Het idee van de Tworby is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Allereerst is er sprake van een dubbele vergrijzing; mensen worden ouder én er zijn steeds meer ouderen. Van deze groep wordt steeds een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid verwacht. Er is een grote groep ouderen (65-plussers) die fietsen als hobby heeft. Deze groep heeft echter tot wel twaalf keer een grotere kans op fietsongelukken in vergelijking met mensen onder de 65. Als deze mensen vallen of bang worden en niet meer kunnen, durven of mogen fietsen, verliest deze groep een groot deel autonomie en zelfredzaamheid. De toenemende immobiliteit kan zorgen voor meer lichamelijke en mentale klachten, waardoor ouderen sneller in een (sociaal) isolement raken. Daar bijkomend heeft deze groep vaak een dure (elektrische) fiets, waar financieel, emotioneel en praktisch gezien geen afstand van gedaan wil worden. Ten tweede heeft in 2015 de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn intreden gedaan die er voor zorgt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zelfredzaamheid van haar inwoners. Als laatste is de fietsenbranche de laatste jaren enorm gegroeid. Mensen maken meer gebruik van de fiets en gaan tevens meer fietsen.

Gewoon fietsen

Zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en verkeersveiligheid zijn de kernwaarden van Tworby. De Tworby draagt bij aan de eigen regie en dus het vermogen van mensen om zelfstandig dingen te kunnen ondernemen, gaan en staan waar iemand wil, het verhogen van iemand zijn veerkracht en tot slot (het gevoel van) toenemende zekerheid in het verkeer. De aansluitende klantbeloften van Tworby zijn dan ook: Stabiliteit van een driewieler met behoud van je eigen fiets! Binnen een week weer veilig de weg op! Lokale en vertrouwde service door middel van dealer netwerk! Een driewieler in een handomdraai!

Tworby staat dus voor zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en verkeersveiligheid en wil dat iedereen die kan en graag wilt fietsen dat moet kunnen doen. De boodschap die Tworby naar buiten wil brengen is dat het niet uitmaakt wat voor fiets iemand gebruikt. Een aangepaste fiets kan ervoor zorgen dat mensen juist weer gaan of langer blijven fietsen. De missie van Tworby is dan ook om mensen zo lang mogelijk in beweging te houden met hun eigen fiets, door deze om te bouwen naar een driewieler. Daarin onderscheidt Tworby zich ten opzichte van de markt van de traditionele driewielers. De Tworby is een hippe manier om langer mobiel te blijven. Mensen kunnen hun eigen fiets behouden, maar laten ombouwen naar een driewieler. Er dient dus geen nieuwe fiets aangeschaft te worden, wat de Tworby tot wel zes keer goedkoper maakt dan alternatieven. Daarnaast is de Tworby tot wel acht keer sneller leverbaar.

Waar zijn we mee bezig?

Op het moment is Tworby bezig om het product kenbaar te maken in het straatbeeld en mensen bewust te maken van het gegeven dat de Tworby een ‘coole gadget’ is om langer mobiel te kunnen blijven. Momenteel is Tworby druk bezig met het vormgeven van ambassadeurs. Deze ambassadeurs dienen het gezicht van Tworby te worden en ervoor te zorgen dat diverse doelgroepen zich kunnen (gaan) identificeren met het product en de eindgebruikers. Hierdoor ontstaat hopelijk een lagere of zelfs geen instapdrempel meer voor potentiële gebruikers, waardoor het overstappen op een aangepaste fiets gemakkelijker zal gaan. Dit zal als gevolg hebben dat het eenvoudiger wordt om naar buiten te gaan voor een ontspannen of sportieve (fiets)activiteit. Deze overstap komt op zijn duur weer ten goede aan de zelfredzaamheid, vrijheid, vitaliteit en veiligheid van de eindgebruiker.

Mijlpalen voor Tworby

Een aantal bijzondere behaalde mijlpijlen tot nu toe zijn het winnen van de IGNITE Award 2020 met een investeringsbedrag van €100.000 en het verkrijgen van patent op het frame in Nederland. Verder is de Tworby gemarkeerd als medisch hulpmiddel (CE-markering), zijn er ondertussen meer dan zestig aangesloten dealers, zijn er meerdere artikelen gepubliceerd in onder andere De Limburg, De Gelderlander en het ANBO Magazine en is er sprake van interesse vanuit het buitenland, verschillende gemeenten en zorgprofessionals. Tworby is dan ook zeker niet van plan om stil te blijven staan.  

De visie van Tworby ligt bij het laten verdwijnen van de mobiliteitsarmoede. Meer mensen moeten zelfstandig kunnen blijven fietsen. Het thema fietsen tot je 100e is daarin een mooi doel! Hiervoor is Tworby druk bezig met ambassadeurs. In vijf jaar dient er een transitie hebben plaatsgevonden ten aanzien van aangepast fietsen. De termen aangepast fietsen en driewieler(s) zouden volgens Tworby aangepast dienen te worden naar een term als comfortabel fietsen, waar mensen een Tworby associëren met vrijheid, zelfredzaamheid, (verkeers)veiligheid en vitaliteit. Er is daarin nog een weg te gaan, maar Tworby is zeer enthousiast om deze route te gaan fietsen. Fiets jij ook mee?   

Tot slot

Hopelijk heeft u als lezer een goed beeld gekregen over Tworby als bedrijf. Indien u vragen heeft, neem dan vooral contact op! Tworby staat u met alle plezier te woord.

16-04-2021

Terug naar berichten
BLOG 1: MAAK KENNIS MET TWORBY!